Enkele maanden later!

Bij Bestrent hebben we een grondfreesmachine gehuurd en op een halve dag was de klus geklaard.

Na het frezen hebben we de overgebleven graszoden zoveel mogelijk verwijderd. Dit moet binnen een week nogmaals gebeuren en dan kunnen we zaaien.

Sinds deze week zijn we gestart met het aanleggen van een bloemenweide. De zaden kochten we aan via de site van ByeByeGrass. De Bye Bye Grass campagne heeft als verdienste dat ze de uitdagingen rond klimaatsverandering en biodiversiteit, en de rol die tuinen daarin kunnen spelen onder de aandacht bracht. In talloze media, en zelfs tot in het Vlaams Parlement. Maar gras weren uit onze tuinen? Daar zijn we ecologisch helemaal niet mee gebaat. Integendeel. Willen we ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst tegemoet gaan moeten we net inzetten op groen. Gras zorgt het hele jaar door voor de opname van CO2, stikstof en fijn stof. Meer zelfs dan bomen. Die hebben een grotere opname zodra ze in groen staan, maar de rest van het jaar doen ze dat veel minder. Gras is ook belangrijk in een stedelijke omgeving. Het draagt bij tot het verlagen van het ‘urban heat island effect’. Gras brengt er verkoeling, door stikstof, CO2 en fijn stof op te nemen zo de lucht te zuiveren.
België bestaat uit bijna 10 % privé-tuin, minstens nog eens zoveel is openbaar domein. Onze tuinen zijn allemaal kleine minipuzzelstukjes. Als we foute dingen doen, hebben we een foute puzzel. Met de juiste handeling, maken we een mooie puzzel. Een aangename leefomgeving.””Als we vandaag beginnen met ons gras niet één keer per week te maaien, maar één keer per maand, dan hebben we reeds een enorme positieve impact op de biodiversiteit en op klimaatrobuustheid. Stoppen we bemesting, bekalking en pesticidegebruik in onze tuin, dan vergiftigen we onze kinderen, onszelf en ons drinkwater minder.” “Zetten we een groot deel van onze gazon om in bloemenweides, struiken of bomen, dan zullen we op z’n minst al een lagere waterrekening hebben, een mooier zicht en een massale positieve impact.””We leven op een kantelmoment in de geschiedenis door de klimaatverandering en het verdwijnen van de biodiversiteit. Kort gras vervangen door een rijkere vegetatie is de goedkoopste en simpelste manier om overstromingen, droogte, luchtvervuiling en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Al het niet-functionele gras vervangen we dus best door een duurzamer alternatief en dat zijn de wilde bloemen.

 

Categories: HomeTUIN